بایگانی برچسب: ماموریت پابجی موبایل

ماموریت های هفته 4 سیزن9 و جدیدترین اخبار پابجی موبایل

ماموریت های هفته 4 سیزن9 و جدیدترین اخبار پابجی موبایل

ماموریت های هفته 4 سیزن 9 پابجی موبایل هفته ی 4 سیزن 9 پابجی موبایل 10 ماموریت دارد که در مجموع 8 سطح به RP اضافه می کند و اگر جعبه ی RP را نیز با انجام دادن 10 ماموریت باز کنید یک جعبه و 200 امتیاز RP می دهد که RP شما را در […]