بایگانی برچسب: ماموریت های پابجی

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 بازی پابجی موبایل Event مردگان متحرک

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 بازی پابجی

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 همانطور که می دانید ماموریت های هفته ی پنجم سیزن 9 برای کسانی که هفته ی جدید را خریده اند یا سه فصل پی در پی پشت سر هم الیت کرده اند باز شده و همانند همه ی هفته ها 10 ماموریت دارد. ماموریت کشتن 20 نفر با مشینگان […]

ماموریت های هفته 8 ، سیزن 8 بازی پابجی موبایل

ماموریت های هفته 8 ، سیزن 8 پابجی سرانجام ، هفته 8 فصل 8 آمده و نکاتی درباره ماموریت PUBG Mobile Season 8 Week 8 را دریافت کنید. لیست و مأموریت های مربوطه را که به شما در تکمیل این مأموریت ها کمک می کند ، بررسی کنید. 10 مسابقه را در حالت Arcade mode- […]