بایگانی برچسب: ماموریت های پابجی

ماموریت های هفته ۵ سیزن ۹ بازی پابجی موبایل Event مردگان متحرک

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 بازی پابجی

ماموریت های هفته ۵ سیزن ۹ همانطور که می دانید ماموریت های هفته ی پنجم سیزن ۹ برای کسانی که هفته ی جدید را خریده اند یا سه فصل پی در پی پشت سر هم الیت کرده اند باز شده و همانند همه ی هفته ها ۱۰ ماموریت دارد. ماموریت کشتن ۲۰ نفر با مشینگان […]

ماموریت های هفته ۸ ، سیزن ۸ بازی پابجی موبایل

ماموریت های هفته ۸ ، سیزن ۸ پابجی سرانجام ، هفته ۸ فصل ۸ آمده و نکاتی درباره ماموریت PUBG Mobile Season 8 Week 8 را دریافت کنید. لیست و مأموریت های مربوطه را که به شما در تکمیل این مأموریت ها کمک می کند ، بررسی کنید. ۱۰ مسابقه را در حالت Arcade mode- […]