بایگانی برچسب: ماموریت بازی پابجی موبایل9

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 بازی پابجی موبایل Event مردگان متحرک

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 بازی پابجی

ماموریت های هفته 5 سیزن 9 همانطور که می دانید ماموریت های هفته ی پنجم سیزن 9 برای کسانی که هفته ی جدید را خریده اند یا سه فصل پی در پی پشت سر هم الیت کرده اند باز شده و همانند همه ی هفته ها 10 ماموریت دارد. ماموریت کشتن 20 نفر با مشینگان […]