بایگانی نویسنده: mahdi0055

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت شانزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Enlisted برای انجام این دستاورد شما لازم است به یک Clan بپیوندید.جایزه ی این دستاورد ۱ جعبه ی نقره ای و ۲۰ امتیاز است. Brothers in Arms این دستاورد ۵ مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید ۵ بازی را در حالیکه در یک گروه با دوستان خود هستید به […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت پانزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Lots of Friends این دستاورد ۴ مرحله دارد که این دستاورد مربوط به دوستانی است که به عنوان bff , Bromance , lover , buddy در پروفایل شما ذکر می شوند و دوستان برجسته ی شما محسوب می شوند. در اولین مرحله شما باید ۱ دوست را در میان عنوان […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت چهاردهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Epic Find این دستاورد ۵ مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید ۱ لباس اپیک پیدا کنید. جایزه ی این مرحله ۱۰۰۰ بی پی و امتیاز این مرحله ۵ است. در دومین مرحله شما باید ۵ لباس اپیک پیدا کنید. جایزه ی این مرحله ۲۵۰۰ بی پی و امتیاز آن […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت سیزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Mythic Fashion این دستاورد ۵ مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید یک لباس Mythic بدست آورید. جایزه این مرحله ۱ جعبه نقره ای و ۵ امتیاز دستاورد است. در دومین مرحله شما باید ۵ لباس Mythic بدست آورید. جایزه ی این مرحله ۲ جعبه ی طلایی و امتیاز این […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت دوازدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل  دستاوردBattle Hardened این دستاورد ۵ مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید به کاپ برنز ۱ برسید. این مرحله ۱۰۰۰ بی پی به عنوان جایزه و این مرحله ۵ امتیاز دستاورد دارد. در دومین مرحله شما باید به کاپ گلد ۱ برسید. جایزه ی این مرحله ۵ کارت نقره ای و […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت یازدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاوردOpen Sesame این دستاورد شامل ۵ مرحله است. در اولین مرحله شما باید ۲ جعبه ی رویال پس الیت را باز کنید. جایزه ی این دستاورد ۳۰۰۰ بی پی و ۱۰ امتیاز است. در دومین مرحله شما باید ۱۰ جعبه ی رویال پس الیت را باز کنید. جایزه ی این مرحله […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت دهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل Progress این بخش از دستاورد ها شامل ۵۰ دستاورد بوده و بطور کلی جوایز خوبی را در بر دارد. در ادامه به بررسی کامل تر این ۵۱ دستاورد می پردازیم. دستاورد Evo Tactician این دستاورد شامل ۵ مرحله است. این ۵ مرحله به شرح زیر هستند. در اولین مرحله ۵ بازی […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت نهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Arctic Fighter این دستاورد ۴ مرحله دارد که به شرح زیر هستند. در اولین مرحله شما باید ۳ بازی را در ویکندی برنده شوید. جایزه ی این مرحله ۱۰۰۰ بی پی و امتیاز آن ۵ است. در دومین مرحله شما باید ۱۰ بازی را در ویکندی برنده شوید. جایزه ی […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت هشتم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Predator این دستاورد ۵ مرحله دارد که به صورت زیر هستند : در اولین مرحله شما باید فقط در یک بازی کلاسیک ۳ نفر را بکشید. این مرحله ۱۰۰۰ بی پی به عنوان جایزه و ۵ امتیاز دارد. در دومین مرحله شما باید ۵ نفر را در یک بازی کلاسیک […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت هفتم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Pistol Mastery این دستاورد نیز ۵ مرحله دارد و برای اتمام آن شما باید هر ۵ مرحله را به اتمام برسانید و همچنین یکی از دستاوردهای مربوط به القاب نیز هست. ۵ مرحله آن به شرح زیر است : در اولین مرحله شما باید ۱۰ نفر را با اسلحه های […]