بایگانی نویسنده: mahdi0055

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت شانزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Enlisted برای انجام این دستاورد شما لازم است به یک Clan بپیوندید.جایزه ی این دستاورد 1 جعبه ی نقره ای و 20 امتیاز است. Brothers in Arms این دستاورد 5 مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید 5 بازی را در حالیکه در یک گروه با دوستان خود هستید به […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت پانزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Lots of Friends این دستاورد 4 مرحله دارد که این دستاورد مربوط به دوستانی است که به عنوان bff , Bromance , lover , buddy در پروفایل شما ذکر می شوند و دوستان برجسته ی شما محسوب می شوند. در اولین مرحله شما باید 1 دوست را در میان عنوان […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت چهاردهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Epic Find این دستاورد 5 مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید 1 لباس اپیک پیدا کنید. جایزه ی این مرحله 1000 بی پی و امتیاز این مرحله 5 است. در دومین مرحله شما باید 5 لباس اپیک پیدا کنید. جایزه ی این مرحله 2500 بی پی و امتیاز آن […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت سیزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Mythic Fashion این دستاورد 5 مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید یک لباس Mythic بدست آورید. جایزه این مرحله 1 جعبه نقره ای و 5 امتیاز دستاورد است. در دومین مرحله شما باید 5 لباس Mythic بدست آورید. جایزه ی این مرحله 2 جعبه ی طلایی و امتیاز این […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت دوازدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل  دستاوردBattle Hardened این دستاورد 5 مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید به کاپ برنز 1 برسید. این مرحله 1000 بی پی به عنوان جایزه و این مرحله 5 امتیاز دستاورد دارد. در دومین مرحله شما باید به کاپ گلد 1 برسید. جایزه ی این مرحله 5 کارت نقره ای و […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت یازدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاوردOpen Sesame این دستاورد شامل 5 مرحله است. در اولین مرحله شما باید 2 جعبه ی رویال پس الیت را باز کنید. جایزه ی این دستاورد 3000 بی پی و 10 امتیاز است. در دومین مرحله شما باید 10 جعبه ی رویال پس الیت را باز کنید. جایزه ی این مرحله […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت دهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل Progress این بخش از دستاورد ها شامل 50 دستاورد بوده و بطور کلی جوایز خوبی را در بر دارد. در ادامه به بررسی کامل تر این 51 دستاورد می پردازیم. دستاورد Evo Tactician این دستاورد شامل 5 مرحله است. این 5 مرحله به شرح زیر هستند. در اولین مرحله 5 بازی […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت نهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Arctic Fighter این دستاورد 4 مرحله دارد که به شرح زیر هستند. در اولین مرحله شما باید 3 بازی را در ویکندی برنده شوید. جایزه ی این مرحله 1000 بی پی و امتیاز آن 5 است. در دومین مرحله شما باید 10 بازی را در ویکندی برنده شوید. جایزه ی […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت هشتم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Predator این دستاورد 5 مرحله دارد که به صورت زیر هستند : در اولین مرحله شما باید فقط در یک بازی کلاسیک 3 نفر را بکشید. این مرحله 1000 بی پی به عنوان جایزه و 5 امتیاز دارد. در دومین مرحله شما باید 5 نفر را در یک بازی کلاسیک […]

دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت هفتم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل دستاورد Pistol Mastery این دستاورد نیز 5 مرحله دارد و برای اتمام آن شما باید هر 5 مرحله را به اتمام برسانید و همچنین یکی از دستاوردهای مربوط به القاب نیز هست. 5 مرحله آن به شرح زیر است : در اولین مرحله شما باید 10 نفر را با اسلحه های […]