دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت پانزدهم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد Lots of Friends

این دستاورد ۴ مرحله دارد که این دستاورد مربوط به دوستانی است که به عنوان bff , Bromance , lover , buddy در پروفایل شما ذکر می شوند و دوستان برجسته ی شما محسوب می شوند.
در اولین مرحله شما باید ۱ دوست را در میان عنوان های بالا داشته باشید.جایزه ی این مرحله ۱۰۰۰ بی پی و امتیاز آن ۵ می باشد.
در دومین مرحله شما باید ۵ دوست را با عناوین بالا داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۱۰ سیلور و امتیاز آن ۱۰ می باشد.
در سومین مرحله شما باید ۱۰ دوست را با عناوین بالا داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۳ کارت نقره ای و امتیاز آن ۱۵ است.
در چهارمین مرحله ی این دستاورد شما باید ۱۶ دوست را با عناوین بالا داشته باشید.جایزه ی این مرحله ۱ جعبه نقره ای و امتیاز این مرحله ۲۰ می باشد.
شما با انجام دادن تمامی مراحل این دستاورد به طور کلی ۵۰ امتیاز کسب خواهید کرد. حداکثر دوستانی که می توانید با این عناوین داشته باشید ۱۶ نفر است. ۵ دوست به عنوان بهترین دوست و ۵ نفر به عنوان دوست و ۵ نفر به عنوان Bromance و ۱ نفر به عنوان معشوق.

Super Star

این دستاورد شامل ۵ مرحله است و مربوط به امتیاز محبوبیت شما در پروفایلتان است.
در اولین مرحله شما باید به امتیاز محبوبیت ۱۰۰ برسید. جایزه ی این مرحله ۱۰۰۰ بی پی و ۵ امتیاز است.
در دومین مرحله شما باید به امتیاز محبوبیت ۵۰۰ برسیدو جایزه ی این مرحله ۳۰۰۰ بی پی و امتیاز آن ۱۰ می باشد.
در سومین مرحله شما باید به امتیاز محبوبیت ۲۰۰۰ برسید. جایزه ی این مرحله ۱۵ سیلور و امتیاز آن ۲۰ می باشد.
در چهارمین مرحله شما باید به امتیاز محبوبیت ۱۰۰۰۰ برسید. جایزه ی این مرحله ۱ جعبه ی نقره ای و این مرحله ۳۰ امتیاز دستاورد دارد.
در پنجمین مرحله شما باید به امتیاز محبوبیت ۵۰۰۰۰ برسید. جایزه ی این مرحله ۲ جعبه ی طلایی و ۴۰امتیاز دستاورداست.
شما به طور کلی با تکمیل کردن این مراحل ۱۰۵ امتیاز دستاورد کسب خواهید کرد.

دستاورد بازی پابجی موبایل
Superstar

Bargainer

این دستاورد مربوط به بخش S4D می باشد. در این بخش پیشنهادهایی همراه با تخفیف برای همه ی بازیکنان پابجی ارائه می شودو برای انجام این دستاورد شما باید مقداری یوسی را برای دوستان خود تخفیف دهید. این دستاورد ۴ مرحله دارد.
در اولین مرحله سما باید ۱۰۰۰ یوسی برای دوستان خود تخفیف دهید.جایزه ی این مرحله۱۰۰۰ بی پی و ۵ امتیاز دستاورد دارد.
در دومین مرحله شما باید ۱۰۰۰۰ یوسی برای دوستان خود تخفیف دهید. جایزه ی این مرحله ۵۰۰۰ بی پی و ۱۰ امتیاز دستاورد می باشد.
در سومین مرحله شما باید ۳۰۰۰۰ یوسی برای دوستان خود تخفیف دهید. جایزه ی این مرحله ۲۰ سیلور و امتیاز آن ۲۰ می باشد.
در چهارمین و آخرین مرحله ی این دستاورد شما باید ۱۰۰۰۰۰ یوسی برای دوستان خود تخفیف دهید. جایزه ی این مرحله ۳ کارت نقره ای و امتیاز این مرحله ۴۰ می باشد.
شما با انجام دادن تمامی مراحل این دستاورد به طور کلی ۷۵ امتیاز کسب می کنید. باید بدانید که با انجام این دستاورد چیزی از یوسی های شما کم نخواهد شد و شما نیازی به خرج کردن یوسی ندارید. شما فقط باید کلید تخفیف را بزنید و خود بازی مقداری یوسی به دوست شما تخفیف می دهد و تنها کاری که شما انجام می دهید مشارکت است و چیزی را از دست نخواهید داد.

دستاورد بازی پابجی موبایل
Bargainer

Social Butterfly

این دستاورد ۵ مرحله دارد. در اولین مرحله شما باید در بازی ۳ دوست داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۵۰۰ بی پی و امتیاز آن ۵ است.
در دومین مرحله شما باید در بازی ۱۰ دوست داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۱۰۰۰ بی پی و امتیاز این مرحله ۱۰ است.
در سومین مرحله شما باید در بازی ۳۰ دوست داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۳۰۰۰ بی پی و امتیاز آن ۱۵ است.
در چهارمین مرحله شما باید در بازی ۵۰ دوست داشته باشید. جایزه ی این مرحله ۵۰۰۰ بی پی و امتیاز آن ۲۰ است.
در پنجمین مرحله شما باید ۱۲۰ دوست داشته باشید. جایزه ی آن ۲ جعبه ی نقره ای و ۲۰ امتیاز است.

دستاورد بازی پابجی موبایل
Social Butterfly

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *