دستاورد بازی پابجی موبایل (قسمت هفتم)

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد بازی پابجی موبایل

دستاورد Pistol Mastery

این دستاورد نیز 5 مرحله دارد و برای اتمام آن شما باید هر 5 مرحله را به اتمام برسانید و همچنین یکی از دستاوردهای مربوط به القاب نیز هست. 5 مرحله آن به شرح زیر است :
در اولین مرحله شما باید 10 نفر را با اسلحه های 7 تیر یا کلت بکشید. این مرحله 100 بی پی به عنوان جایزه و 5 امتیاز دارد.
در دومین مرحله شما باید 30 نفر را با کلت بکشید. جایزه ی این مرحله 5000 بی پی و 10 امتیاز دستاورد است.
در سومین مرحله شما باید 60 نفر را با کلت بکشید و جایزه آن 30 سیلور است و این مرحله 20 امتیاز دارد.
در چهارمین مرحله شما باید 100 نفر را با کلت بکشید. جایزه ی این مرحله اسکین کلت است و 40 امتیاز دارد.
در پنجمین مرحله شما باید 200 نفر را با کلت بکشید این مرحله 5 جعبه طلایی به عنوان جایزه و 50 امتیاز دارد.
این دستاورد نیز به طور کلی 125 امتیاز دستاورد دارد و یکی از دستاورد های بسیار آسان بازی پابجی است چون شما نیاز دارید حداثر 200 نفر را بکشید و همچنین بهتر است برای سرعت بخشیدن به مراحل انجام این دستاورد در حالت آرکید اسنایپر را بازی کنید و دشمنان خود را با کلت بکشید.

مهم‌ترین قاتل عفونی کودکان
Pistol Mastery

فرق شش دستاورد Mastery با دستاورد Deathbringer این است که در Deathbringer شما نیاز به اسلحه ی خاصی ندارید و حتی اگر دشمن خود را با مشت هم بکشید برای شما شمارش می شود و همچنین شما اگر دشمن خود را با کلت هم بکشید در دستاورد پیستول مستری و Deathbringer بطور همزمان شمارش می شود.

Skull Collector

این دستاورد نیز شامل 5 مرحله است. این پنج مرحله به صورت زیرند :
در اولین مرحله شما باید 1 نفر را با هد شات بکشید. منظور از هد شات ضربه به سر است. جایزه این مرحله 5 سیلور است واین مرحله 5 امتیاز دستاورد دارد.
در دومین مرحله شما باید 5 نفر را با هد شات بکشید. جایزه این مرحله 10 سیلور است و این مرحله 10 امتیاز دارد.
در سومین مرحله شما باید 10 نفر را بات هدشات بکشید و جایزه ی این مرحله 15 سیلور است. این مرحله 20 امتیاز دارد.
در چهارمین مرحله شما باید 30 نفر را با هد شات بکشید و جایزه ی این مرحله 20 سیلور است. این مرحله 50 امتیاز دستاورد دارد.
در پنجمین مرحله شما باید 200 نفر را با هد شات بکشید. این مرحله 2 جعبه نقره ای به عنوان جایزه دارد و امتیاز آن 50 است.
این 5 مرحله نیز به طور کلی به شما 125 امتیاز می دهند. این دستاورد نیز آسان است و مهم نیست که شما با کدام اسلحه هد شات را انجام می دهید یعنی شما حتی می توانید با تابه دشمن را هد شات کنید.

Field Medic

این دستاورد نیز 5 مرحله دارد و این 5 مرحله به صورت زیر هستند :
در اولین مرحله باید 5 نفر از هم تیمی های خود را ریوایو کنید و این مرحله 2000 بی پی به عنوان جایزه و 5 امتیاز دارد.
در دومین مرحله باید 10 نفر از هم تیمی های خود را ریوایو کنید. این مرحله 5000 بی پی به عنوان جایزه و 10 امتیاز دارد.
در سومین مرحله شما باید 30 نفر از هم تیمی های خود را ریوایو کنید. این مرحله 8000 بی پی به عنوان جایزه و 15 امتیاز دارد.
در چهارمین مرحله شما باید 100 نفر از هم تیمی های خود را ریوایو کنید. این مرحله 1 جعبه طلایی به عنوان جایزه و 20 امتیاز دارد.
در پنجمین و آخرین مرحله شما باید 500 نفر از هم تیمی های خود را ریوایو کنید و این مرحله به شما 3 جعبه طلایی به عنوان جایزه می دهد و 40 امتیاز دستاورد دارد.

مهم‌ترین قاتل عفونی کودکان
Field Medic

5 مرحله ی این دستاورد به طور کلی 90 امتیاز دارند. باید بدانید که در اینجا تعداد ریوایو ها مهم است یعنی شما می توانید در یک بازی یک نفر را ده ها بار ریوایو کنید و نیازی نیست که حتما فرد جدیدی باشد به طور مثال شما می توانید با یکی از دوستان خود وارد بازی شده و از ابتدای بازی تا انتهای بازی فقط او را ریوایو کنید و به طور میانگین شما می توانید یک نفر را تا 25 بار در یک بازی ریوایو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *